Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
2. Megfordulhat-e autópályán?
3. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
4. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
5. Milyen jelzésre számíthat ez után?
Milyen jelzésre számíthat ez után?
6. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
7. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
8. Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelz? háromszöggel a leállósávon lév?, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
9. A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a man?ver végrehajtásának helyes módja?
10. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
11. Hogyan kell országúton kanyarodni?
12. Megállhat-e járművével úttorkolattal szemben?
13. Miként változik a látótávolság éjjel, országúton, ha az úttest vizes?
14. Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két járm? fékútja azonos?
15. Megállhat-e a menetirány szerinti bal oldalon, a forgalom irányával szemben?
16. Az útkereszteződésben a forgalmat rendőr irányítja. Szabad-e itt előzni?
17. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
18. Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
19. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
20. Szabad-e az autópályára vagy autóútra az út menti ingatlanról, valamint útnak nem min?sül? más területr?l ráhajtani?
21. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
22. Melyik szabályértelmezés a helyes?
23. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
24. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
25. Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
26. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
27. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
28. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
29. Mi a teendője, ha olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a megálló villamosra az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetve az úttestre történik?
30. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
31. Autópályán folyamatos előzésbe kezdett. Hogyan kell az Önt utolérő, megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi részére szabad utat adnia, ha a jobb szélső sávban közlekedők nem szorosan felzárkózva követik egymást?
32. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
33. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
34. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
35. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
36. Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
37. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
38. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
39. A közlekedésben részt vev? vezet? rossz lelki állapota befolyásolja-e a járm?vezet?i képességét?
40. Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járm?szerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
3 Pontos kérdések
41. Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
42. Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
43. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
44. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
45. Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
46. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
47. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
48. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
49. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
50. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Mūszaki kérdések
51. Miért nem szabad a kiolvadt biztosítót dróttal, szöggel vagy egyéb fémmel helyettesíteni?
52. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
53. Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?
54. A motorban az olajszint csökken. Milyen olajat használ utántöltésre?
55. Mit kell minden esetben ellen?rizni a hajtólánc utánállítása vagy abroncsszerelés után?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)