Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
2. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
3. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
4. Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járm?szerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
5. Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
6. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
7. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
8. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
9. Hogyan kell beállítani motorkerékpárján a visszapillantó tükröt?
10. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
11. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával autóúton?
12. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
13. Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
14. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
15. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
16. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
17. Mi a teendője, ha olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a megálló villamosra az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetve az úttestre történik?
18. Miként változik a látótávolság éjjel, országúton, ha az úttest vizes?
19. Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
20. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
21. Mir?l tájékoztat ez a tábla?
Mir?l tájékoztat ez a tábla?
22. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
23. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
24. Az útkereszteződésben a forgalmat rendőr irányítja. Szabad-e itt előzni?
25. A katalizátorral ellátott gépkocsi motorja...
26. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
27. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
28. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
29. Téli id?szakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére a gépjárm? vezet?je?
30. Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
31. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
32. Mit?l függ?en következhet be - er?s es?zéskor - a kocsi vízen csúszása (aquaplaning)?
33. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
34. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
35. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
36. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
37. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
38. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
39. Hogyan kell fékezni a gépkocsit, ha csúszós az úttest?
40. Felállhat-e gépkocsijával a járdára, ha a gyalogosok részére legfeljebb 1 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
3 Pontos kérdések
41. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
42. Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
43. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
44. Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
45. Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
46. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
47. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
48. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
49. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
50. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Mūszaki kérdések
51. Milyen folyadékot kell az akkumulátorba tölteni, ha a folyadék szintje csökken?
52. Miért nem szabad a kiolvadt biztosítót dróttal, szöggel vagy egyéb fémmel helyettesíteni?
53. Ha a leveg?sz?r? részlegesen eltöm?dött, akkor...
54. Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?
55. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)