Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
2. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
3. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
4. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
5. Megállhat-e járművével úttorkolattal szemben?
6. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
7. Mit?l függ?en következhet be - er?s es?zéskor - a kocsi vízen csúszása (aquaplaning)?
8. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
9. Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
10. Megállhat-e a menetirány szerinti bal oldalon, a forgalom irányával szemben?
11. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
12. Szóló motorkerékpárján a féklámba meghibásodott. Folytathatja-e az útján, ha a féklámpa jelzését karjelzéssel pótolni tudná?
13. Hogyan változik a motorkerékpár els? és hátsó kerekének terhelése hirtelen fékezéskor?
14. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
15. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
16. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
17. A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a man?ver végrehajtásának helyes módja?
18. Melyik szabályértelmezés a helyes?
19. Részt vehet-e a közúti forgalomban motorkerékpárjával, ha az els? kerék fékberendezése üzemképtelen?
20. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
21. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
22. Milyen távolságot kell szabadon hagynia megálláskor oldalkocsis motorkerékpárjával a kijelölt gyalogos-átkel?hely el?tt?
23. Hogyan kell beállítani motorkerékpárján a visszapillantó tükröt?
24. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
25. Autópályán folyamatos előzésbe kezdett. Hogyan kell az Önt utolérő, megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi részére szabad utat adnia, ha a jobb szélső sávban közlekedők nem szorosan felzárkózva követik egymást?
26. Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az el?z? és az el?zend? gépjárm?vek között, hogy az el?zési út ne legyen túl hosszú?
27. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
28. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
29. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
30. Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
31. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
32. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
33. Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
34. Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két járm? fékútja azonos?
35. Téli id?szakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére a gépjárm? vezet?je?
36. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
37. Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járm?szerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
38. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
39. Megfordulhat-e autópályán?
40. Milyen jelzésre számíthat ez után?
Milyen jelzésre számíthat ez után?
3 Pontos kérdések
41. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
42. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
43. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
44. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
45. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
46. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
47. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
48. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
49. Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
50. Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
Mūszaki kérdések
51. Ha a leveg?sz?r? részlegesen eltöm?dött, akkor...
52. Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltóm? közötti kapcsolat...
53. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
54. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
55. Üzemképes-e a vákuumos fékrásegítővel kombinált hidraulikus fékberendezés, ha a fékrásegítő valahol tömítetlen?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)