Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Szabályos-e, ha a biztonsági gyerekülést a légzsákkal fel nem szerelt első ülésen úgy helyezi el, hogy benne a gyermek a menetiránynak háttal ül?
2. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
3. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
4. Szabad-e az autópályára vagy autóútra az út menti ingatlanról, valamint útnak nem min?sül? más területr?l ráhajtani?
5. Tovább közlekedhet-e gépjárm?vével, ha azt észleli, hogy meghibásodott a kormányszerkezet?
6. Megállhat-e a menetirány szerinti bal oldalon, a forgalom irányával szemben?
7. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
8. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
9. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
10. Autópályán folyamatos előzésbe kezdett. Hogyan kell az Önt utolérő, megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi részére szabad utat adnia, ha a jobb szélső sávban közlekedők nem szorosan felzárkózva követik egymást?
11. Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
12. Szóló motorkerékpárján a féklámba meghibásodott. Folytathatja-e az útján, ha a féklámpa jelzését karjelzéssel pótolni tudná?
13. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
14. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
15. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
16. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
17. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
18. A katalizátorral ellátott gépkocsi motorja...
19. Részt vehet-e a közúti forgalomban motorkerékpárjával, ha az els? kerék fékberendezése üzemképtelen?
20. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
21. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
22. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
23. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
24. Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két járm? fékútja azonos?
25. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
26. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
27. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
28. Téli id?szakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére a gépjárm? vezet?je?
29. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
30. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
31. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
32. A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor kell nagyobb sebességfokozatba kapcsolni?
33. Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
34. Szabad-e előzni be nem látható útkanyarulatban?
35. Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járm?szerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
36. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
37. Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
38. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
39. A közlekedésben részt vev? vezet? rossz lelki állapota befolyásolja-e a járm?vezet?i képességét?
40. Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
3 Pontos kérdések
41. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
42. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
43. Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
44. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
45. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
46. Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
47. Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
48. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
49. Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
50. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Mūszaki kérdések
51. A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
52. Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltóm? közötti kapcsolat...
53. Mi a hiba valószín? oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja csekély ellenállással teljesen benyomható?
54. Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
55. Hogyan állítja le a gépkocsi motorját tartós, megeröltet? hegymenet után?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)