Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
2. Mikor kötelez? tompított fényszóróval kivilágítani a forgalomban részt vev? motorkerékpárt?
3. Mi a teendője, ha olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a megálló villamosra az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetve az úttestre történik?
4. Mi a teend?je, ha országúton nagy sebességgel haladva a motorkerékpár kerekei a néhány cm-rel mélyebb útpadkára futnak?
5. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
6. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
7. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
8. A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a man?ver végrehajtásának helyes módja?
9. Melyik szabályértelmezés a helyes?
10. A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor kell nagyobb sebességfokozatba kapcsolni?
11. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
12. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
13. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
14. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
15. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
16. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
17. Szóló motorkerékpárján a féklámba meghibásodott. Folytathatja-e az útján, ha a féklámpa jelzését karjelzéssel pótolni tudná?
18. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
19. Tovább közlekedhet-e gépjárm?vével, ha azt észleli, hogy meghibásodott a kormányszerkezet?
20. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
21. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
22. Motorkerékpárjával er?s oldalszélben, szélirányos útszakaszhoz ér, figyelembe veszi-e ezt vezetés közben?
23. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
24. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
25. El?nyös-e a kézi- és lábfék együttes használata motorkerékpáron?
26. Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
27. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
28. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
29. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
30. Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
31. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
32. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
33. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
34. Mir?l tájékoztat ez a tábla?
Mir?l tájékoztat ez a tábla?
35. Autópályán folyamatos előzésbe kezdett. Hogyan kell az Önt utolérő, megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi részére szabad utat adnia, ha a jobb szélső sávban közlekedők nem szorosan felzárkózva követik egymást?
36. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
37. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával autóúton?
38. Hogyan kell országúton kanyarodni?
39. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
40. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
3 Pontos kérdések
41. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
42. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Mi a teend?je?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik.  Mi a teend?je?
43. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
44. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
45. Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
46. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
47. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
48. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
49. Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
50. Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
Mūszaki kérdések
51. A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
52. Ha keverékolajozás esetén a benzinhez az el?írt keverési aránynál több olajat kevernek, akkor...
53. Mit kell minden esetben ellen?rizni a hajtólánc utánállítása vagy abroncsszerelés után?
54. Hogyan állítja le a gépkocsi motorját tartós, megeröltet? hegymenet után?
55. Hogyan ismerhet? fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszerv? nem m?ködik?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)