Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Megállhat-e a menetirány szerinti bal oldalon, a forgalom irányával szemben?
2. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
3. Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
4. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
5. A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor kell nagyobb sebességfokozatba kapcsolni?
6. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
7. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
8. Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járm?szerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
9. Mit?l függ?en következhet be - er?s es?zéskor - a kocsi vízen csúszása (aquaplaning)?
10. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
11. El?nyös-e a kézi- és lábfék együttes használata motorkerékpáron?
12. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
13. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
14. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
15. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
16. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
17. Milyen távolságot kell szabadon hagynia megálláskor oldalkocsis motorkerékpárjával a kijelölt gyalogos-átkel?hely el?tt?
18. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
19. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
20. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
21. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
22. Megállhat-e járművével úttorkolattal szemben?
23. Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
24. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
25. Mir?l tájékoztat ez a tábla?
Mir?l tájékoztat ez a tábla?
26. Hol kell közlekednie az úton, ha gépkocsijával - pl. műszaki hiba miatt - csak lassan tud haladni?
27. Szabad-e vontatni a szóló kerékpárját?
28. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
29. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
30. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kötelez?en el?írt világító- és fényjelz? berendezéseket ellen?rizni?
31. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
32. Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
33. Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
34. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
35. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
36. Motorkerékpárjával er?s oldalszélben, szélirányos útszakaszhoz ér, figyelembe veszi-e ezt vezetés közben?
37. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
38. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
39. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
40. Mikor kötelez? tompított fényszóróval kivilágítani a forgalomban részt vev? motorkerékpárt?
3 Pontos kérdések
41. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
42. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
43. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
44. Az "A" jelű személygépkocsi az átkereszteződéstől 6 m-re várakozik. Szabályos-e?
Az "A" jelű személygépkocsi az átkereszteződéstől 6 m-re várakozik. Szabályos-e?
45. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
46. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
47. Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
48. Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
49. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
50. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Mūszaki kérdések
51. Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltóm? közötti kapcsolat...
52. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
53. Ha keverékolajozás esetén a benzinhez az el?írt keverési aránynál több olajat kevernek, akkor...
54. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
55. A tengelykapcsoló holtjátéka a betétek fokozatos kopása miatt...

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)