Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
2. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
3. Téli id?szakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére a gépjárm? vezet?je?
4. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
5. Megfordulhat-e autópályán?
6. Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az el?z? és az el?zend? gépjárm?vek között, hogy az el?zési út ne legyen túl hosszú?
7. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
8. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
9. Mi a teend?je, ha országúton nagy sebességgel haladva a motorkerékpár kerekei a néhány cm-rel mélyebb útpadkára futnak?
10. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
11. Hogyan kell országúton kanyarodni?
12. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
13. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
14. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
15. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
16. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
17. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
18. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
19. Növelheti-e sebességét az a gépkocsi, amelyet előznek?
20. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
21. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
22. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
23. Hogyan változik a motorkerékpár els? és hátsó kerekének terhelése hirtelen fékezéskor?
24. Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
25. Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
26. Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
27. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kötelez?en el?írt világító- és fényjelz? berendezéseket ellen?rizni?
28. Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két járm? fékútja azonos?
29. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
30. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
31. Milyen távolságot kell szabadon hagynia megálláskor oldalkocsis motorkerékpárjával a kijelölt gyalogos-átkel?hely el?tt?
32. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
33. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
34. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
35. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
36. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
37. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
38. A katalizátorral ellátott gépkocsi motorja...
39. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
40. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
3 Pontos kérdések
41. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
42. A személygépkocsit Ön vezeti. Els?bbséget kell-e adnia a gyalogosok részére?
A személygépkocsit Ön vezeti. Els?bbséget kell-e adnia a gyalogosok részére?
43. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
44. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
45. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
46. Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
47. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
48. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
49. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
50. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Mūszaki kérdések
51. Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?
52. Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltóm? közötti kapcsolat...
53. Hogyan ismerhet? fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszerv? nem m?ködik?
54. A tengelykapcsoló holtjátéka a betétek fokozatos kopása miatt...
55. Miért nem szabad a kiolvadt biztosítót dróttal, szöggel vagy egyéb fémmel helyettesíteni?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)