Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
2. Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
3. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
4. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
5. Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
6. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
7. Szóló motorkerékpárján a féklámba meghibásodott. Folytathatja-e az útján, ha a féklámpa jelzését karjelzéssel pótolni tudná?
8. Mir?l tájékoztat ez a tábla?
Mir?l tájékoztat ez a tábla?
9. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
10. Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az el?z? és az el?zend? gépjárm?vek között, hogy az el?zési út ne legyen túl hosszú?
11. Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
12. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
13. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
14. Hogyan kell országúton kanyarodni?
15. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
16. Növelheti-e sebességét az a gépkocsi, amelyet előznek?
17. Szabályos-e, ha a biztonsági gyerekülést a légzsákkal fel nem szerelt első ülésen úgy helyezi el, hogy benne a gyermek a menetiránynak háttal ül?
18. Felállhat-e gépkocsijával a járdára, ha a gyalogosok részére legfeljebb 1 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
19. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
20. Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
21. Köteles-e mások által előidézett veszélyhelyzetet a lehet?ségekhez képest elhárítani?
22. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
23. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
24. Mikor van a gépkocsi vezetője fékkészenlétben?
25. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
26. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
27. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
28. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
29. Mikor kötelez? tompított fényszóróval kivilágítani a forgalomban részt vev? motorkerékpárt?
30. Megállhat-e a menetirány szerinti bal oldalon, a forgalom irányával szemben?
31. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
32. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
33. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
34. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
35. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
36. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
37. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
38. A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a man?ver végrehajtásának helyes módja?
39. Hogyan kell beállítani motorkerékpárján a visszapillantó tükröt?
40. Milyen távolságot kell szabadon hagynia megálláskor oldalkocsis motorkerékpárjával a kijelölt gyalogos-átkel?hely el?tt?
3 Pontos kérdések
41. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
42. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
43. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
44. Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
45. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
46. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
47. Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
48. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
49. Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
50. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
Mūszaki kérdések
51. Ha keverékolajozás esetén a benzinhez az el?írt keverési aránynál több olajat kevernek, akkor...
52. Mit kell minden esetben ellen?rizni a hajtólánc utánállítása vagy abroncsszerelés után?
53. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
54. Mi a következménye, ha az ékszíj laza, csúszik?
55. Miért nem szabad a kiolvadt biztosítót dróttal, szöggel vagy egyéb fémmel helyettesíteni?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)