Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "B" Kategória

Kérdések
1. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
2. Megállhat-e a menetirány szerinti bal oldalon, a forgalom irányával szemben?
3. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
4. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
5. Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
6. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
7. Köteles-e mások által előidézett veszélyhelyzetet a lehet?ségekhez képest elhárítani?
8. Jobbra kíván kanyarodni. Besorolhat-e az úttest jobb szélén lévő villamosvágányra?
9. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
10. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
11. Szabad-e előzni be nem látható útkanyarulatban?
12. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
13. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
14. Megállhat-e járművével úttorkolattal szemben?
15. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
16. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
17. Vezetőnek tekinthető-e a segédmotoros kerékpárt toló személy?
18. Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelz? háromszöggel a leállósávon lév?, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
19. Autópályán folyamatos előzésbe kezdett. Hogyan kell az Önt utolérő, megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi részére szabad utat adnia, ha a jobb szélső sávban közlekedők nem szorosan felzárkózva követik egymást?
20. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
21. Téli id?szakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére a gépjárm? vezet?je?
22. Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az el?z? és az el?zend? gépjárm?vek között, hogy az el?zési út ne legyen túl hosszú?
23. Szóló motorkerékpárján a féklámba meghibásodott. Folytathatja-e az útján, ha a féklámpa jelzését karjelzéssel pótolni tudná?
24. Hogyan kell országúton kanyarodni?
25. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával autóúton?
26. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
27. Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
28. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
29. Mikor szabad hirtelen fékezni?
30. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
31. Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
32. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
33. Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
34. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
35. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
36. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
37. Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
38. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
39. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
40. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
3 Pontos kérdések
41. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
42. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
43. Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
44. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
45. Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
46. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
47. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
48. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
49. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
50. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Mūszaki kérdések
51. Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
52. Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?
53. A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
54. Mi a hiba valószín? oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja csekély ellenállással teljesen benyomható?
55. A tengelykapcsoló holtjátéka a betétek fokozatos kopása miatt...

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)