Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Mikor kötelez? tompított fényszóróval kivilágítani a forgalomban részt vev? motorkerékpárt?
2. Mikor van a gépkocsi vezetője fékkészenlétben?
3. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
4. El?nyös-e a kézi- és lábfék együttes használata motorkerékpáron?
5. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
6. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
7. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
8. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
9. Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
10. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
11. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
12. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
13. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
14. Szabályos-e, ha a biztonsági gyerekülést a légzsákkal fel nem szerelt első ülésen úgy helyezi el, hogy benne a gyermek a menetiránynak háttal ül?
15. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
16. Szabad-e az autópályára vagy autóútra az út menti ingatlanról, valamint útnak nem min?sül? más területr?l ráhajtani?
17. Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
18. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
19. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
20. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
21. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
22. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
23. Megfordulhat-e autópályán?
24. Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelz? háromszöggel a leállósávon lév?, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
25. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
26. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
27. Hogyan kell beállítani motorkerékpárján a visszapillantó tükröt?
28. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
29. Milyen hosszúságú belátható szabad út szükséges az előzés biztonságos végrehajtásához?
30. Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
31. Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
32. Felállhat-e gépkocsijával a járdára, ha a gyalogosok részére legfeljebb 1 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
33. Milyen útvonalon feltétele a járdán való megállásnak, hogy azt jelz?tábla vagy útburkolati jel jelezze?
34. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
35. Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
36. Növelheti-e sebességét az a gépkocsi, amelyet előznek?
37. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
38. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
39. Szabad-e vontatni a szóló kerékpárját?
40. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
3 Pontos kérdések
41. Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
42. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
43. Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
44. Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
45. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
46. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
47. Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Hányadikként haladhat át az útkeresztez?désben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
48. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
49. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
50. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Mūszaki kérdések
51. Üzemképes-e a vákuumos fékrásegítővel kombinált hidraulikus fékberendezés, ha a fékrásegítő valahol tömítetlen?
52. Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?
53. A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
54. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
55. Miért nem szabad a kiolvadt biztosítót dróttal, szöggel vagy egyéb fémmel helyettesíteni?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)