Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
2. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
3. Milyen útvonalon feltétele a járdán való megállásnak, hogy azt jelz?tábla vagy útburkolati jel jelezze?
4. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
5. Hogyan kell országúton kanyarodni?
6. Mikor van a gépkocsi vezetője fékkészenlétben?
7. Hol kell közlekednie az úton, ha gépkocsijával - pl. műszaki hiba miatt - csak lassan tud haladni?
8. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
9. Szabad-e vontatni a szóló kerékpárját?
10. Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
11. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
12. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
13. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
14. Megállhat-e járművével úttorkolattal szemben?
15. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
16. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
17. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
18. Miként változik a látótávolság éjjel, országúton, ha az úttest vizes?
19. Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelz? háromszöggel a leállósávon lév?, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
20. Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
21. Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
22. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
23. Melyik szabályértelmezés a helyes?
24. Milyen hosszúságú belátható szabad út szükséges az előzés biztonságos végrehajtásához?
25. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
26. Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az el?z? és az el?zend? gépjárm?vek között, hogy az el?zési út ne legyen túl hosszú?
27. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
28. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
29. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kötelez?en el?írt világító- és fényjelz? berendezéseket ellen?rizni?
30. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
31. Köteles-e mások által előidézett veszélyhelyzetet a lehet?ségekhez képest elhárítani?
32. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
33. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
34. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
35. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
36. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
37. Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
38. Szabad-e előzni be nem látható útkanyarulatban?
39. A katalizátorral ellátott gépkocsi motorja...
40. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
3 Pontos kérdések
41. Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
42. Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
43. Az "A" jelű személygépkocsi az átkereszteződéstől 6 m-re várakozik. Szabályos-e?
Az "A" jelű személygépkocsi az átkereszteződéstől 6 m-re várakozik. Szabályos-e?
44. Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
45. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
46. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Mi a teend?je?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik.  Mi a teend?je?
47. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
48. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
49. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
50. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Mūszaki kérdések
51. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
52. Milyen folyadékot kell az akkumulátorba tölteni, ha a folyadék szintje csökken?
53. A motorban az olajszint csökken. Milyen olajat használ utántöltésre?
54. Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?
55. Mit kell minden esetben ellen?rizni a hajtólánc utánállítása vagy abroncsszerelés után?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)