Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
2. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
3. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
4. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
5. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
6. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
7. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
8. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
9. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
10. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
11. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
12. Szabályos-e, ha a biztonsági gyerekülést a légzsákkal fel nem szerelt első ülésen úgy helyezi el, hogy benne a gyermek a menetiránynak háttal ül?
13. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
14. Megállhat-e a menetirány szerinti bal oldalon, a forgalom irányával szemben?
15. Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
16. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
17. Mi a teend?je, ha országúton nagy sebességgel haladva a motorkerékpár kerekei a néhány cm-rel mélyebb útpadkára futnak?
18. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
19. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
20. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
21. Tovább közlekedhet-e gépjárm?vével, ha azt észleli, hogy meghibásodott a kormányszerkezet?
22. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
23. Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
24. Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két járm? fékútja azonos?
25. A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor kell nagyobb sebességfokozatba kapcsolni?
26. Milyen hosszúságú belátható szabad út szükséges az előzés biztonságos végrehajtásához?
27. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
28. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
29. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
30. Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
31. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
32. Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelz? háromszöggel a leállósávon lév?, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
33. Téli id?szakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére a gépjárm? vezet?je?
34. Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járm?szerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
35. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
36. Mi a teendője, ha olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a megálló villamosra az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetve az úttestre történik?
37. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával autóúton?
38. Motorkerékpárjával er?s oldalszélben, szélirányos útszakaszhoz ér, figyelembe veszi-e ezt vezetés közben?
39. Milyen útvonalon feltétele a járdán való megállásnak, hogy azt jelz?tábla vagy útburkolati jel jelezze?
40. Milyen jelzésre számíthat ez után?
Milyen jelzésre számíthat ez után?
3 Pontos kérdések
41. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
42. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
43. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
44. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
45. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
46. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
47. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Mi a teend?je?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik.  Mi a teend?je?
48. Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
49. Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
50. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mūszaki kérdések
51. Mi a hiba valószín? oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja csekély ellenállással teljesen benyomható?
52. Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
53. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
54. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
55. Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)