Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Mir?l tájékoztat ez a tábla?
Mir?l tájékoztat ez a tábla?
2. Szabályos-e, ha a biztonsági gyerekülést a légzsákkal fel nem szerelt első ülésen úgy helyezi el, hogy benne a gyermek a menetiránynak háttal ül?
3. Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
4. Szabad-e az autópályára vagy autóútra az út menti ingatlanról, valamint útnak nem min?sül? más területr?l ráhajtani?
5. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
6. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
7. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
8. Mit?l függ?en következhet be - er?s es?zéskor - a kocsi vízen csúszása (aquaplaning)?
9. A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a man?ver végrehajtásának helyes módja?
10. Milyen hosszúságú belátható szabad út szükséges az előzés biztonságos végrehajtásához?
11. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
12. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
13. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
14. Köteles-e mások által előidézett veszélyhelyzetet a lehet?ségekhez képest elhárítani?
15. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
16. Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
17. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
18. Mi a teend?je, ha országúton nagy sebességgel haladva a motorkerékpár kerekei a néhány cm-rel mélyebb útpadkára futnak?
19. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
20. Részt vehet-e a közúti forgalomban motorkerékpárjával, ha az els? kerék fékberendezése üzemképtelen?
21. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
22. Hol kell közlekednie az úton, ha gépkocsijával - pl. műszaki hiba miatt - csak lassan tud haladni?
23. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
24. Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
25. Milyen útvonalon feltétele a járdán való megállásnak, hogy azt jelz?tábla vagy útburkolati jel jelezze?
26. Miként változik a látótávolság éjjel, országúton, ha az úttest vizes?
27. Melyik szabályértelmezés a helyes?
28. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
29. A katalizátorral ellátott gépkocsi motorja...
30. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
31. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
32. Hogyan kell országúton kanyarodni?
33. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
34. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
35. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
36. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
37. Megállhat-e járművével úttorkolattal szemben?
38. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
39. Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
40. Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelz? háromszöggel a leállósávon lév?, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
3 Pontos kérdések
41. Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
42. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
43. Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
44. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
45. Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
46. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
47. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
48. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
49. Az "A" jelű személygépkocsi az átkereszteződéstől 6 m-re várakozik. Szabályos-e?
Az "A" jelű személygépkocsi az átkereszteződéstől 6 m-re várakozik. Szabályos-e?
50. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Mūszaki kérdések
51. Hogyan állítja le a gépkocsi motorját tartós, megeröltet? hegymenet után?
52. Üzemképes-e a vákuumos fékrásegítővel kombinált hidraulikus fékberendezés, ha a fékrásegítő valahol tömítetlen?
53. Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltóm? közötti kapcsolat...
54. Mi a hiba valószín? oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja csekély ellenállással teljesen benyomható?
55. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)