Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
2. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
3. Felállhat-e gépkocsijával a járdára, ha a gyalogosok részére legfeljebb 1 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
4. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
5. El?nyös-e a kézi- és lábfék együttes használata motorkerékpáron?
6. Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
7. Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
8. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
9. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
10. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
11. Mikor szabad hirtelen fékezni?
12. Az útkereszteződésben a forgalmat rendőr irányítja. Szabad-e itt előzni?
13. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
14. Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
15. Megállhat-e járművével úttorkolattal szemben?
16. A katalizátorral ellátott gépkocsi motorja...
17. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
18. Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelz? háromszöggel a leállósávon lév?, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
19. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
20. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
21. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
22. Mikor van a gépkocsi vezetője fékkészenlétben?
23. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
24. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
25. Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
26. Hogyan kell fékezni a gépkocsit, ha csúszós az úttest?
27. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
28. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
29. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
30. Mikor kötelez? tompított fényszóróval kivilágítani a forgalomban részt vev? motorkerékpárt?
31. Részt vehet-e a közúti forgalomban motorkerékpárjával, ha az els? kerék fékberendezése üzemképtelen?
32. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
33. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával autóúton?
34. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
35. Emelkedőn, felkapcsolás előtt milyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
36. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
37. Hogyan változik a motorkerékpár els? és hátsó kerekének terhelése hirtelen fékezéskor?
38. Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
39. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
40. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
3 Pontos kérdések
41. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
42. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
43. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
44. Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
45. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
46. Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Motorkerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
47. Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
48. Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Az ábrázolt forgalmi helyzetben továbbhaladhat-e a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
49. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
50. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Mi a teend?je?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik.  Mi a teend?je?
Mūszaki kérdések
51. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
52. Ha keverékolajozás esetén a benzinhez az el?írt keverési aránynál több olajat kevernek, akkor...
53. Hogyan ismerhet? fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszerv? nem m?ködik?
54. Hogyan állítja le a gépkocsi motorját tartós, megeröltet? hegymenet után?
55. Üzemképes-e a vákuumos fékrásegítővel kombinált hidraulikus fékberendezés, ha a fékrásegítő valahol tömítetlen?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)