Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
2. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
3. Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két járm? fékútja azonos?
4. Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
Közvetlenül a tábla után megel?zhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelz? és szabályszer?en besorolt gépkocsit?
5. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
6. Megfordulhat-e autópályán?
7. Miként változik a látótávolság éjjel, országúton, ha az úttest vizes?
8. Felállhat-e gépkocsijával a járdára, ha a gyalogosok részére legfeljebb 1 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
9. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
10. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
11. Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
Legkés?bb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
12. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
13. Autópályán folyamatos előzésbe kezdett. Hogyan kell az Önt utolérő, megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi részére szabad utat adnia, ha a jobb szélső sávban közlekedők nem szorosan felzárkózva követik egymást?
14. Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
15. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
16. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
17. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
18. Milyen útvonalon feltétele a járdán való megállásnak, hogy azt jelz?tábla vagy útburkolati jel jelezze?
19. A közlekedésben részt vev? vezet? rossz lelki állapota befolyásolja-e a járm?vezet?i képességét?
20. Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
21. Mi a teend?je, ha országúton nagy sebességgel haladva a motorkerékpár kerekei a néhány cm-rel mélyebb útpadkára futnak?
22. Milyen jelzésre számíthat ez után?
Milyen jelzésre számíthat ez után?
23. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
24. Mi a teendője, ha olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a megálló villamosra az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetve az úttestre történik?
25. Hogyan kell beállítani motorkerékpárján a visszapillantó tükröt?
26. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
27. Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
28. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
29. Szabad-e vontatni a szóló kerékpárját?
30. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
31. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
32. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
33. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
34. Milyen hosszúságú belátható szabad út szükséges az előzés biztonságos végrehajtásához?
35. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
36. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
37. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
38. Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
39. Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
40. Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járm?szerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
3 Pontos kérdések
41. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
42. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
43. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
44. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
45. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
46. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
47. A személygépkocsit Ön vezeti. Els?bbséget kell-e adnia a gyalogosok részére?
A személygépkocsit Ön vezeti. Els?bbséget kell-e adnia a gyalogosok részére?
48. Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
49. Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
50. Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
Mūszaki kérdések
51. Hogyan állítja le a gépkocsi motorját tartós, megeröltet? hegymenet után?
52. Mit kell minden esetben ellen?rizni a hajtólánc utánállítása vagy abroncsszerelés után?
53. Mi a következménye, ha az ékszíj laza, csúszik?
54. Éjszaka, tiszta id?ben hány méter távolságban kell megvilágítania az út felületét a távolsági fényszórónak?
55. Hogyan ismerhet? fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszerv? nem m?ködik?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)