Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
2. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
3. Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
4. Vezetőnek tekinthető-e a segédmotoros kerékpárt toló személy?
5. Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
6. Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
Melyik járm?vel el?zheti segédmotoros kerékpárjával a jelz?táblával megjelölt útszakszon?
7. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
8. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
9. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
10. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
11. Köteles-e a motorkerékpár üzemben tartója a biztosítójával felel?sségbiztosítási szerz?dést kötni?
12. Miként változik a látótávolság éjjel, országúton, ha az úttest vizes?
13. Autópályán folyamatos előzésbe kezdett. Hogyan kell az Önt utolérő, megkülönböztető jelzéseit használó gépkocsi részére szabad utat adnia, ha a jobb szélső sávban közlekedők nem szorosan felzárkózva követik egymást?
14. Részt vehet-e a közúti forgalomban motorkerékpárjával, ha az els? kerék fékberendezése üzemképtelen?
15. Melyik szabályértelmezés a helyes?
16. Köteles-e mások által előidézett veszélyhelyzetet a lehet?ségekhez képest elhárítani?
17. Milyen útvonalon feltétele a járdán való megállásnak, hogy azt jelz?tábla vagy útburkolati jel jelezze?
18. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
19. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
20. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
21. Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
Visszafordulhat-e, ha az ilyen táblával megjelölt útkeresztez?dést elhagyta?
22. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
23. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
24. Téli id?szakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére a gépjárm? vezet?je?
25. Szabad-e vontatni a szóló kerékpárját?
26. Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
27. Járm?ve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
28. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
29. Hogyan kell beállítani motorkerékpárján a visszapillantó tükröt?
30. A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a man?ver végrehajtásának helyes módja?
31. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
32. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
33. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
34. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
35. Szabad-e az autópályára vagy autóútra az út menti ingatlanról, valamint útnak nem min?sül? más területr?l ráhajtani?
36. A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor kell nagyobb sebességfokozatba kapcsolni?
37. Milyen távolságot kell szabadon hagynia megálláskor oldalkocsis motorkerékpárjával a kijelölt gyalogos-átkel?hely el?tt?
38. Szabályos-e, ha a biztonsági gyerekülést a légzsákkal fel nem szerelt első ülésen úgy helyezi el, hogy benne a gyermek a menetiránynak háttal ül?
39. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
40. Milyen jelzésre számíthat ez után?
Milyen jelzésre számíthat ez után?
3 Pontos kérdések
41. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
42. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkeresztez?désen?
43. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
44. El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
El?rehajthat-e az útkeresztez?désig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?
45. Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
Ennél a jelzésnél számítania kell-e a tanulókocsi vezet?jének arra, hogy a szemb?l érkez? gépkocsi is szabad jelzést kap?
46. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
47. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
48. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
49. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
50. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mūszaki kérdések
51. Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
52. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
53. Mi a következménye, ha az ékszíj laza, csúszik?
54. Üzemképes-e a vákuumos fékrásegítővel kombinált hidraulikus fékberendezés, ha a fékrásegítő valahol tömítetlen?
55. A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?
A láncot az ábrán látható módon ellen?rzi. Mennyit mozdulhat el a lánc, ha jól van beállítva?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)