Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Mikor szabad hirtelen fékezni?
2. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
3. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
4. Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
5. Behajthat-e a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
6. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
7. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
8. Megfordulhat-e autópályán?
9. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
10. Mit?l függ?en következhet be - er?s es?zéskor - a kocsi vízen csúszása (aquaplaning)?
11. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
12. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
13. Hogyan kell beállítani motorkerékpárján a visszapillantó tükröt?
14. Mikor kötelez? tompított fényszóróval kivilágítani a forgalomban részt vev? motorkerékpárt?
15. Motorkerékpárjával er?s oldalszélben, szélirányos útszakaszhoz ér, figyelembe veszi-e ezt vezetés közben?
16. Szóló motorkerékpárján a féklámba meghibásodott. Folytathatja-e az útján, ha a féklámpa jelzését karjelzéssel pótolni tudná?
17. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
18. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
19. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
20. Szabad-e vontatni a szóló kerékpárját?
21. Részt vehet-e a közúti forgalomban motorkerékpárjával, ha az els? kerék fékberendezése üzemképtelen?
22. Milyen távolságot kell szabadon hagynia megálláskor oldalkocsis motorkerékpárjával a kijelölt gyalogos-átkel?hely el?tt?
23. Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
Ez a tábla azt jelzi, hogyaz úton olyan útkeresztez?dés van, ...
24. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
25. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
26. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
27. Hogyan változik a motorkerékpár els? és hátsó kerekének terhelése hirtelen fékezéskor?
28. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
29. Tovább közlekedhet-e gépjárm?vével, ha azt észleli, hogy meghibásodott a kormányszerkezet?
30. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
31. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
32. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
33. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kötelez?en el?írt világító- és fényjelz? berendezéseket ellen?rizni?
34. Tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-ot. Szállíthat-e a forgalmi engedélyben feltüntetett személyek számánál több felnőtt utast?
35. Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
36. Felállhat-e gépkocsijával a járdára, ha a gyalogosok részére legfeljebb 1 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
37. Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
38. Szabad-e az autópályára vagy autóútra az út menti ingatlanról, valamint útnak nem min?sül? más területr?l ráhajtani?
39. Várakozhat-e szóló motorkerékpárjával az úttest széléhez viszonyítva ferdén, ha egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglal el?
40. Erőteljes fékezéskor a motorkerékpár melyik része hajlamosabb a megcsúszásra?
3 Pontos kérdések
41. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha a bekanyarodást jelz?tábla nem tiltja, merre folytathatja útját?
42. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
43. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
44. Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
Mit jeleznek az útburkolatra festett keresztirányú, egymást követő, folytonos sárga színű vonalak?
45. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
46. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
47. Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkeresztez?désben?
48. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
49. Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
Megel?zheti e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpár a villamost?
50. Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
Mūszaki kérdések
51. Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
52. Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltóm? közötti kapcsolat...
53. Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
54. Mi a hiba valószín? oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja csekély ellenállással teljesen benyomható?
55. Milyen folyadékot kell az akkumulátorba tölteni, ha a folyadék szintje csökken?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)