Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

KRESZ teszt - "A" Kategória

Kérdések
1. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
2. Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
Közlekedhet-e segédmotoros kerékpár ezzel a táblával jelölt úton?
3. Milyen jelzésre számíthat ez után?
Milyen jelzésre számíthat ez után?
4. Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
Megállhat-e az útpadkán a táblával megjelölt útszakaszon?
5. Szabad-e előzni be nem látható útkanyarulatban?
6. Mit jelent a közlekedés más résztvev?je iránt tanusítandó el?zékenység?
7. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lév? ingatlanra?
8. A közlekedésben részt vev? vezet? rossz lelki állapota befolyásolja-e a járm?vezet?i képességét?
9. Vezet?i engedélyének als? alkalommal történ? megszerzését követ?en szállíthat-e motorkerékpárján utast?
10. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
11. Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
Mire kell vigyáznia a táblával megjelölt helyen?
12. Mikor van a gépkocsi vezetője fékkészenlétben?
13. Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
14. Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
15. Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával lakott területen kívül f?- vagy mellékútvonalon?
16. Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
17. Melyik szabályértelmezés a helyes?
18. Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
19. Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az el?z? és az el?zend? gépjárm?vek között, hogy az el?zési út ne legyen túl hosszú?
20. Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és a lassítósávot?
21. Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kötelez?en el?írt világító- és fényjelz? berendezéseket ellen?rizni?
22. Mit jelez a kiegészít? tábla?
Mit jelez a kiegészít? tábla?
23. Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
24. Mikor kötelez? tompított fényszóróval kivilágítani a forgalomban részt vev? motorkerékpárt?
25. Mit jelez a tábla?
Mit jelez a tábla?
26. Szabad-e vontatni a szóló kerékpárját?
27. Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
28. Általában hol kell járművével haladnia az úton?
29. Milyen hosszúságú belátható szabad út szükséges az előzés biztonságos végrehajtásához?
30. Tovább közlekedhet-e gépjárm?vével, ha azt észleli, hogy meghibásodott a kormányszerkezet?
31. Mit jelent ez a tábla?
Mit jelent ez a tábla?
32. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
33. Mit jelez ez a tábla?
Mit jelez ez a tábla?
34. Szállíthat-e motorkerékpárja oldalkocsijában két, 10 éven aluli gyermeket?
35. Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
Megállhat-e az úttesten, ha a felezővonalat ilyen útburkolati jellel jelölték?
36. Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
37. Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
Érvényes-e a tábla utasítása lassú járműre?
38. Megfordulhat-e autópályán?
39. Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?
40. Érdemes-e elindulás el?tt megtervezni a vezetés útvonalát?
3 Pontos kérdések
41. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
42. Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
43. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
Van-e elsőbbségadási kötelezettsége a tanulókocsinak, ha az útkereszteződésben jobbra kíván bekanyarodni?
44. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Melyik járm? haladhat tovább els?ként?
45. Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
Szabályos-e ha az "A" jel? kétkerek? motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, azonos forgalmi sávon belül megel?zi a lovaskocsit?
46. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak els?bbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
47. Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Kell-e els?bbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
48. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
49. Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
Köteles-e elsőbbséget adni tanulókocsival a keresztező útról érkező személygépkocsi részére?
50. Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Segédmotoros kerékpárjával az ábrán látható útkeresztez?déshez érkezik. Kell-e els?bbséget adnia?
Mūszaki kérdések
51. Hogyan ismerhet? fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszerv? nem m?ködik?
52. Mit kell minden esetben ellen?rizni a hajtólánc utánállítása vagy abroncsszerelés után?
53. A motorban az olajszint csökken. Milyen olajat használ utántöltésre?
54. Miért nem szabad a kiolvadt biztosítót dróttal, szöggel vagy egyéb fémmel helyettesíteni?
55. Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?
Az ábrán látható benzincsap hány helyzetbe állítható?

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)